Werkwijze en aanpak van de Davis® training

  • Intake gesprek
  • De training
  • Evaluatie
  • Rapportage

Intake gesprek

De training wordt vooraf gegaan door een intake. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de Davis® methode een juiste keuze is. Samen met de leerling (en de ouders) worden doelen vastgesteld voor de individuele training. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn; ik wil makkelijker leren lezen, of ik wil beter de tafels onthouden, of ik wil leesbaar schrijven.

Ook bespreken we hoeveel dagen we samen aan de slag gaan. Dit gesprek duurt, enigszins afhankelijk van het verloop, ongeveer 1,5 uur.

De training

Een basistraining duurt ongeveer 30 uur, meestal verdeelt over 5 dagen. De begeleiding is intensief, creatief (er wordt veel met klei gewerkt) en afgestemd op de persoon. Je krijgt gereedschap aangereikt waarmee je thuis zelf verder aan de slag kunt.

De Davis® methode is gericht op het behandelen van de kern van het (leer)probleem. Door de oorzaak van je probleem aan te pakken en te leren om je talenten op de juiste manier te benutten, vallen (leer)blokkades weg. Zaken die je lastig of moeilijk vond, blijken ineens veel makkelijker te gaan. Hierdoor kan ook het zelfvertrouwen groeien.

Evaluatie en vervolg

Aan het eind van de training vindt een evaluatiegesprek plaats, waarbij we o.a. bespreken of de doelen behaald zijn. Ook krijgt u een aantal tips mee om thuis verder aan de slag te gaan met hetgeen geleerd is. In overleg en afhankelijk van de situatie wordt een vervolg bepaald.

De meeste doelstellingen worden in 5 dagen gehaald. Mocht dit niet zo zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om vervolg dagen af te spreken.

Rapportage

Wanneer de training is afgerond ontvangt u een uitgebreid verslag met veel foto’s, waarin u nogmaals kunt lezen en zien wat er tijdens de training gedaan en bereikt is.

F&M Jij bent het talent! is lid van de Davis Dyslexia Association International. Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery® en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.